Dobrodružstvo čaká

Poď na EQ2024 !

20

24

MÚDROSŤ | 5. – 7. apríla

KRÁSA | 10. – 12. mája

SILA | 15. – 20. augusta

LÁSKA |  4. – 6. októbra

Aby sme ťa mohli zobrať potrebuješ:

  • vek 15+
  • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
  • zložený skautský sľub
  • odporúčanie oddielového vodcu (pomôcka tu)
  • EQ bonus: videovizitka o sebe (max 2 min.)
  • z jedného zboru možno prijať max. 2 členov
Výnimku týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode so vzdelávacím tímom.

EQ ťa volá... Pôjdeš?

Prihlasovanie končí o: