EQUILIBRIUM

líderská rangerská škola

EQ je pre teba ak :

si odhodlaný na sebe pracovať, vzdelávať sa a pomáhať
registrovaný v SLSK
máš 15-19 rokov.  

EQ absolvent :

Je schopný pripraviť kvalitný program, zvládnuť základy administratívy, pochopiť hlbšiu filozofiu skautingu a byť aktívnym,  plnohodnotným členom oddielovej rady a svojho zboru.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získava hodnosť LÍDER.

štyri časti, každá jedinečná

Múdrosť

Krása

Sila

Láska

Equilibrium vychovalo už desiatky lídrov. Najskôr sme začínali ako LRŠ pre Podtatránsku skautskú oblasť, dnes sa však môžeme chváliť tým, že naša EQ rodina sa rozprestiera po všetkých kútoch Slovenska. 

Spolu tvoríme rodinu už od roku 2013

Predstav si...

…auto. Muža, ktorý k nemu kráča a v ruke sa pohráva s kľúčmi. Sadá si doň, kľúč vloží do štartéra. Otočí.

Všetky mechanizmy spoja svoje sily a motor naskočí! Motor si pradie a auto je pripravené pod taktovkou šoféra ísť tým správnym smerom, či už po diaľnici alebo aj po rozbitých slovenských cestách. Oddiel je ako toto auto. Vodca je šofér. Vodca má ten správny kľúč, know-how, na to, aby dostal oddiel do pohybu. A čo je teda mechanizmom, motorom, ktorí sa aktivizuje po správnej dávke paliva a iskry?

Sú to naši mladí roveri – rangeri, bez ktorých by auto mohlo ostať akurát tak pekne zaparkované! Sú to skauti a skautky po radcovských kurzoch, ktorí dozrievajú možno na lesnú školu, na ďalší level ich napredovania. No čo robiť, aby sme im v tom dozrievaní pomohli, aby v domnienke rastu neostali predsa stáť na jednom mieste? Ponúkame zopár litrov skautského paliva vo forme Líderskej rangerskej školy – Equilibrium!

NAM SINE DOCTRINA VITA EST QUASI MORTIS IMAGO

"Bez vzdelania je totiž život takmer obrazom smrti."

Jean Baptiste Moliére, Meštiak šľachticom

,,Skoro každý hlupák vie rozkazovať a môže ostatných prinútiť, aby jeho príkazy poslúchali, ak má za sebou dostatočnú moc k ich potrestaniu v prípade, že ho odmietnu uposlúchnuť. Niečo celkom iné je viesť. Strhnúť ostatných tak, aby vás nasledovali, dá skutočne veľkú prácu.”

Baden Powell

...tešia sa na vás...