Equilibrium

Vzdelávaco – zážitkový kurz pre skautov v rangerskom veku, ktorí majú chuť a odhodlanie ďalej na sebe pracovať a vzdelávať sa.

Tento stupeň vzdelania predstavuje stupeň medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou.