Equilibrium 2019

Prihlasovanie pre rok 2019 je uzatvorené!

Každého prihláseného budeme informovať emailovou správou.

Líderská rangerská škola Equilibrium pozostáva zo štyroch častí:

Múdrosť:    5. – 7. apríla 2019

Krása:    17. – 19. mája 2019

Sila:    3. – 7. júla 2019

Láska:    6. – 8. septembra 2019

Týchto 14 dní neopakovateľných zážitkov, vedomostí a nových známostí Ťa vyjde jednorazovo:

50 €